Skip to content

Privacy Policy

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 08-01-2021

Dit is het privacybeleid (het "Beleid") van de mobiele applicatie Faslet (de "Applicatie") beheerd door Faslet, schietbaan …  (het "Bedrijf", "Wij", “We”, "Ons", "Onze").

Het Bedrijf doet er alles aan om uw Persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Overeenkomstig deze verbintenis zullen We de volgende principes naleven:

 • Transparant zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens:

Wij vinden het belangrijk dat u te allen tijde over alle informatie beschikt die u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen inzake de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor dit doel zullen we gebruik maken van verschillende technieken en maatregelen om u op de juiste manier en op het juiste moment relevante informatie te verstrekken over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Ons volledige privacybeleid is bedoeld om u een zo breed mogelijk inzicht te geven in de soorten Persoonsgegevens die door Ons worden verzameld en de manier waarop We deze verwerken. Het is daarom van essentieel belang dat u deze zo snel mogelijk leest en van tijd tot tijd opnieuw bekijkt.

En waar We vinden dat specifieke informatie aan u moet worden verstrekt, zullen We deze ook daadwerkelijk op de juiste tijd en plaats aan u verstrekken.

We beantwoorden ook graag al uw vragen en voorzien u van de benodigde verduidelijkingen welke onderhevig zijn aan wettelijke beperkingen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar: Privacy@Faslet.me

 • Uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in het Beleid:

De doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over u kunnen verwerken omvatten onder andere de levering van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) die u heeft aangevraagd, waardoor de gebruikerservaring in Onze Producten en diensten wordt verbeterd (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), om Onze producten en diensten te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), om Onze rechten en belangen te beschermen, om zakelijke en administratieve activiteiten uit te voeren die de levering van Onze producten en diensten aan Onze klanten ondersteunen (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) en/of om eventuele wettelijke en/of regelgevende voorschriften te handhaven. De volledige lijst van de doeleinden waarvoor We Persoonsgegevens over natuurlijke personen gebruiken staat vermeld in Artikel 7 van het Beleid.

Daarnaast zullen We uw Persoonsgegevens verwerken om uw persoonlijke behoeften en voorkeuren te kunnen begrijpen en u persoonlijk op maat gemaakte aanbiedingen te sturen. U kunt Ons te allen tijde verzoeken om geen persoonlijk afgestemde aanbiedingen meer sturen, en Wij zullen handelen naar aanleiding van een dergelijk verzoek.

 • Het doen van aanzienlijke investeringen om uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens te respecteren:

We zetten veel middelen in om u in staat te stellen uw rechten als betrokkene uit te kunnen oefenen. Daarom kunt u Ons altijd benaderen wanneer u Persoonsgegevens van en over uzelf wilt bekijken, wanneer u wilt dat Wij deze gegevens wijzigen, wissen, stoppen met specifiek of algemeen gebruik ervan, of dat We ze aan u of aan een derde partij over dienen te dragen. Wij zullen uw wensen altijd conform de wet vervullen.

 • Het beveiligen van uw Persoonsgegevens:

Hoewel We u geen absolute bescherming van uw Persoonsgegevens kunnen toezeggen, kunnen We wel beloven dat We een breed scala aan middelen en maatregelen gebruiken en blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

Ons volledige Privacybeleid

Klik hier om het hele document te bekijken.

 

 1. Waarop is dit Privacybeleid van toepassing?

 

Dit Beleid beschrijft wat voor soort Persoonsgegevens het Bedrijf verzamelt over natuurlijke personen, hoe het deze gegevens verzamelt, gebruikt, deelt met derden, beveiligt, verwerkt, enz.

In dit Beleid verwijst elke verwijzing naar "Persoonsgegevens" naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of in combinatie met aanvullende informatie waarover We beschikken of waartoe We toegang hebben.

Waar We in dit Beleid verwijzen naar de "verwerking" van Persoonsgegevens, verwijzen We naar elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd met Persoonsgegevens, inclusief het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

U moet minimaal 16 jaar oud zijn (of een andere leeftijd hebben indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar niet minder dan 13 jaar) om toegang te krijgen tot en/of de Applicatie te kunnen gebruiken. We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens over personen onder de 16 jaar (of een andere leeftijd indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar niet minder dan 13 jaar).

 1. Gegevensbeheerder

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van het Bedrijf en de communicatiemiddelen die u met de functionaris voor gegevensbescherming kunt gebruiken zijn:

Data Protection Officer, Faslet privacy@faslet.me

 

 1. Wanneer verzamelen We uw Persoonsgegevens?

 

We verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), of Onze servicekanalen gebruikt en/of contact met Ons opneemt. In sommige gevallen verstrekt u Ons uw Persoonsgegevens actief en in andere gevallen verzamelen We uw Persoonsgegevens door het analyseren van uw gebruik van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) en/of Onze servicekanalen.

 1. Geen verplichting om Persoonsgegevens aan het Bedrijf te verstrekken en de implicaties ervan

U bent niet verplicht om Ons Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens Ons ervan weerhouden u de producten of diensten te leveren die u van Ons vraagt, het gebruik van de Applicatie verhinderen en/of tot resultaat hebben dat Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) niet of slecht functioneren. Zie hieronder een gedetailleerde beschrijving van dergelijke gevallen:

Een contractuele verplichting van het Bedrijf: in sommige gevallen is het Bedrijf contractueel verplicht om Persoonsgegevens over u te verstrekken. In deze gevallen, terwijl u niet verplicht bent om Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken, zullen We, als u het Bedrijf dergelijke Persoonsgegevens niet verstrekt, niet in staat zijn om u de producten en diensten te leveren waarop de contractuele verplichting van toepassing is.

Als u Ons bijvoorbeeld geen Persoonsgegevens verstrekt die benodigd zijn voor een online platform waarmee de Applicatie bereikbaar is, kunnen We u niet toestaan ​​de Applicatie te installeren en/of te gebruiken.

Het verstrekken van Persoonsgegevens met het oog op het sluiten van een contract met u en/of het uitoefenen van een contract: in sommige gevallen is het verstrekken van uw Persoonsgegevens voorgeschreven om een contract tussen u en het Bedrijf uit te voeren. In deze gevallen, ondanks het feit dat u niet verplicht bent om de Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken, zullen We, als u het Bedrijf dergelijke Persoonsgegevens niet verstrekt, niet in staat zijn om het contract met u uit te voeren en kunnen We u daarom niet voorzien van Onze producten en diensten.

Om u bijvoorbeeld ten volle gebruik te kunnen laten maken van Onze Applicatie zullen We uw gewicht moeten weten en uw maten moeten verzamelen.

 1. Welke Persoonsgegevens verzamelen We over u?

Persoonsgegevens die We verzamelen bij een verbinding via Facebook connect, Google, een ander sociaal netwerk of een andere derde partij, of wanneer u naar Onze klantenservice gaat: naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.

Persoonsgegevens die We elke keer verzamelen als u de Applicatie na installatie bezoekt: apparaatmodel en -type, informatie over het besturingssysteem, de naam van uw provider/internetprovider, verbindingstype, taal van het apparaat, apparaat-ID, unieke apparaat-ID's, iOS-apparaatnaam en het IP-adres van waaruit u toegang krijgt tot de Applicatie.

Persoonsgegevens die We verzamelen tijdens uw gebruik van de Applicatie: geslacht, gewicht, lengte, borstbreedte, borstdiepte, heupwijdte, lengte van de onderarm, klikroutes en statistieken, kledingartikelen en merken die door u zijn bekeken en maatadviezen die u heeft ontvangen.

Persoonsgegevens die We van u ontvangen: alle Persoonsgegevens die u Ons uit eigen vrije wil verstrekt wanneer u contact met Ons opneemt, ook via de klantenservice, chat, sociale netwerken of op enige andere manier, inclusief klachten, verzoeken en opmerkingen. De medewerkers van Onze klantenservice kunnen uw telefoongesprekken opnemen en/of schriftelijk documenteren.

 1. De doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens en hun rechtsgrondslag

Het Bedrijf verwerkt uw Persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die in dit gedeelte worden beschreven en volgens de betreffende rechtsgrondslag.

Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens niet verwerken, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De rechtsgrondslagen op basis waarvan het Bedrijf uw Persoonsgegevens kan verwerken, zijn de volgende:

 1. Uw toestemming voor het verwerken door het Bedrijf van uw Persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld om u marketingmateriaal te sturen.

Waar de wettelijke basis voor de verwerking van de uw Persoonsgegevens afhankelijk is van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven door een gratis kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekt, kunnen We u sommige of alle producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) die u heeft aangevraagd mogelijk niet verstrekken, of niet in de vorm waarin het bedoeld is om u aan u te worden verstrekt. U kunt daartegen geen claim indienen.

 1. Verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld om u in staat te stellen de Applicatie te installeren en te gebruiken.
 2. Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd.Bijvoorbeeld om Onze producten en diensten te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), of voor de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Telkens als de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, is de verwerking afhankelijk van dergelijke belangen die niet terzijde kunnen worden geschoven door uw belangen of door fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw Persoonsgegevens verlangen. U kunt te allen tijde contact met Ons op te nemen middels een kennisgeving naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me om informatie te ontvangen over de door Ons uitgevoerde beoordeling met de conclusie dat We de Persoonsgegevens over u kunnen verwerken, rekening houdend met het feit dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van legitieme belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij.

De volgende lijst geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken en de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking:

 

Doel Rechtsgrondslag

 

1 Om de Applicatie te installeren

 

We verwerken uw Persoonsgegevens zodat u de Applicatie kunt installeren.

·    Verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract, stappen te ondernemen.
2 Om Ons in staat te stellen u te voorzien van Onze producten en diensten en het gebruik ervan (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie)

 

Telkens wanneer u een verzoek indient om Onze producten en diensten te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), zullen Wij de Persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om dergelijke verzoeken uit te voeren.

·    Verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract, stappen te ondernemen.
3 Om contact met u op te nemen ten behoeve van operationele voorschriften

 

In sommige gevallen zullen We contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van bepaalde operationele zaken; bijvoorbeeld wanneer een bepaald aspect van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) verandert. Onder deze omstandigheden moeten We uw Persoonsgegevens dienovereenkomstig gebruiken.

·    Verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract, stappen te ondernemen.
 

 

4

 

 

Om te reageren op uw vragen, verzoeken en/of klachten en om u de diensten van de klantenservice te kunnen aanbieden

Verwerking van uw Persoonsgegevens is benodigd om te kunnen reageren op vragen die u heeft over Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) en in het algemeen om u de diensten van de klantenservice te kunnen aanbieden.

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Om u marketingmateriaal en aanbiedingen op maat aan te kunnen bieden

 

 

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme

 

  Om uw gebruikerservaring en het gebruik van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) te verbeteren en versterken, en om u aanvullende en nieuwe aanbiedingen, producten en diensten aan te bieden (van Ons of van derden), verwerken Wij uw Persoonsgegevens om de aan u geleverde materialen aan te passen aan uw voorkeuren, gedrag, kenmerken en interesses; deze materialen kunnen van Ons zijn of van derde partijen. Voor dit doel gebruiken We geautomatiseerde analysetechnieken voor Persoonsgegevens, waaronder profilering belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.
 

 

6

 

 

Om Onze producten en diensten te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), en om nieuwe aan te bieden

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om Onze producten en diensten te verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), en om nieuwe aan te bieden; een dergelijke verwerking omvat onder meer een analyse van eerder gebruik door u van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), eventuele opmerkingen en klachten die zijn ontvangen met betrekking tot Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), evenals eventuele fouten en storingen.

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

7

 

 

Om u marketingmateriaal te sturen

Voor zover u ermee instemt om marketingmateriaal van Ons te ontvangen, sturen Wij u, via de communicatiemiddelen waarmee u heeft ingestemd, marketingmateriaal met betrekking tot Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), ongeacht of deze nu bestaan of in de toekomst, of ze nu vergelijkbaar zijn met Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) en of ze verschillen en/of het producten en diensten van derde partijen betreft.

 

 

·    Uw toestemming

 

  Hierbij wordt benadrukt dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken door een gratis e-mail te sturen met de titel "afmelden" naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me of door op de afmeldoptie te klikken in het marketingmateriaal dat u ontvangen heeft. Houd er rekening mee dat u wordt gevraagd om te kiezen van welk communicatiemiddel (één, sommige of alle) u zich wilt afmelden. Hierbij wordt benadrukt dat het afmelden niet zal leiden tot het verwijderen van uw contactgegevens, maar tot het niet meer ontvangen van marketingmateriaal - tenzij u opnieuw een verzoek indient om dit te ontvangen.  
 

 

8

 

 

Om de effectiviteit van marketing- en reclamecampagnes en activiteiten van het Bedrijf te analyseren

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

9 Om verschillende activiteiten uit te voeren en onderhouden ter ondersteuning van het aanbod en de levering van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie)

 

Dergelijke activiteiten omvatten backoffice- functionaliteiten, activiteiten i.v.m. de bedrijfsontwikkeling, technische functionaliteiten en beveiliging, strategische besluitvorming, toezichtmechanismen, enz.

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.
 

 

10

 

 

Om analyses uit te voeren, inclusief statistische analyses

We gebruiken verschillende analytische middelen (inclusief statistische) om beslissingen te nemen over verschillende zaken, waaronder het verbeteren van bestaande producten en diensten en het introduceren en ontwikkelen van nieuwe.

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

11

 

 

Om enquêtes uit te voeren en de antwoorden op dergelijke enquêtes te analyseren

 

 

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

12 Om de belangen, rechten en activa van Ons en derde partijen te beschermen, inclusief het initiëren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

 

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om de belangen, rechten en bezittingen van Ons en derde partijen te beschermen, in overeenstemming met wet- en regelgeving en overeenkomsten, inclusief al Onze voorwaarden en Ons Beleid.

·    Verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens indien een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van gerechtvaardigde belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de legitieme belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij, heeft u het recht om in verband met dit doel bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door een kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me, tenzij We overtuigende legitieme redenen kunnen tonen die pleiten voor verwerking en die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor het instellen, behandelen of uitoefenen van juridische claims.

 1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor doeleinden in verband met direct marketing

Het Bedrijf verstrekt u aanbiedingen die specifiek op u zijn afgestemd om zodoende uw gebruikerservaring en het gebruik van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) te verbeteren en te versterken, en om u extra en nieuwe aanbiedingen, producten en diensten te verstrekken, inclusief producten en diensten van derde partijen. Dit gebeurt na verwerking van uw Persoonsgegevens, om de aan u geleverde materialen aan te passen op basis van uw voorkeuren, gedrag, kenmerken en interesses. Voor dit doel gebruiken We geautomatiseerde analysetechnieken voor Persoonsgegevens die Ons analyses en conclusies over u verschaffen inzake verschillende aspecten, waaronder profilering.

Dergelijke analyses en conclusies door Ons worden bijvoorbeeld gebruikt om u producten en diensten aan te bieden waarvan Wij denken dat ze voor u interessanter zouden kunnen zijn; bijvoorbeeld op basis van uw gebruikspatronen, de taal van uw apparaat, het tijdstip en de dag en de week waarin u Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de applicatie) het liefst gebruikt, etc.

Soortgelijke analyses en conclusies worden gebruikt voor zover u ermee instemde om marketingmateriaal van Ons te ontvangen, aangezien dit materiaal op maat is gemaakt om u producten en diensten aan te bieden waarvan Wij denken dat ze interessanter voor u zouden kunnen zijn.

Wanneer Persoonsgegevens over u worden verwerkt in verband met direct marketing, heeft u het recht om op enig moment bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking voor dit doel, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing, door een kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres:privacy@faslet.me, in welk geval We stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dergelijke direct marketingdoeleinden.

Bovendien kunt u uw toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal op elk moment intrekken door een gratis e-mail te sturen met de titel "afmelden" naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me of door in marketingmateriaal dat naar u is verzonden op de afmeldoptie te klikken. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal op uw mobiele apparaat intrekken via pushmeldingen op de instellingenpagina.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen marketingcommunicatie van Ons te ontvangen, We mogelijk nog steeds van tijd tot tijd met u communiceren als We u informatie over Onze producten en diensten moeten verstrekken die niet marketing-gerelateerd is of om andere legitieme redenen die niets met marketing te maken hebben.

 1. Overdracht van Persoonsgegevens aan andere partijen

Het Bedrijf deelt Persoonsgegevens met bedrijven binnen de bedrijvengroep waarvan het Bedrijf deel uitmaakt, met als doel de activiteiten van het Bedrijf en het aanbieden van de producten en diensten van het Bedrijf te ondersteunen.

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens ook delen met derde partijen die Ons de volgende diensten leveren:

 1. Opslag- en hostingproviders, inclusief cloud computing-services
 2. IP-adresgegevens
 3. Analyse van gebruikerservaring
 4. Support
 5. Marketing
 6. Verzending van materiaal, inclusief marketingmateriaal, via verschillende communicatiemiddelen zoals e-mails, pushmeldingen en andere elektronische manieren van berichtgeving
 7. CRM-gegevensbeheer
 8. Boekhouding en juridische dienstverlening
 9. Onderzoeks-, analytische, technische en diagnostische diensten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens ook delen met de websites en winkels van leveranciers (merken), die dergelijke Persoonsgegevens gebruiken om u hun producten en diensten aan te bieden en/of om uw gebruikerservaring te verbeteren en te versterken.

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens delen met overheids-, lokale, officiële en regelgevende autoriteiten, evenals wanneer een dergelijke openbaarmaking vereist is om de belangen, rechten en activa van Ons en derden te beschermen, inclusief het initiëren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Daarnaast kunnen We uw Persoonsgegevens bekendmaken aan potentiële kopers of investeerders, of kredietverstrekkers van het Bedrijf en/of een bedrijf binnen de bedrijvengroep waarvan het Bedrijf deel uitmaakt, of in het geval van een vergelijkbare transactie (inclusief de verkoop van activa van het Bedrijf en/of van een bedrijf binnen de bedrijvengroep waarvan het Bedrijf deel uitmaakt), en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van het Bedrijf en/of een bedrijf binnen de groep van bedrijven waarvan het bedrijf deel uitmaakt.

 

 

 1. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. De uitoefening van dergelijke rechten vindt plaats door het sturen van een e-mail met het verzoek tot het uitoefenen van uw recht naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me.

Recht op toegang

U heeft het recht om van het Bedrijf een bevestiging te ontvangen omtrent het al dan niet verwerken van Persoonsgegevens over u, en, indien dat het geval is, toegang tot de Persoonsgegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de categorieën van de Persoonsgegevens in kwestie; (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of internationale organisaties; (4) waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de Persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; (5) het recht om van het Bedrijf rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; (6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) daar waar de Persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron; (8) het bestaan ​​van profilering; en (9) wanneer Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot die overdracht.

Het Bedrijf verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kan een redelijke vergoeding in rekening brengen voor alle andere door u gevraagde kopieën. Wanneer u het verzoek langs elektronische weg indient, en tenzij anders door u gevraagd, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm.

Het recht om een kopie van de Persoonsgegevens te krijgen mag geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen hebben, en als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schaadt zal het Bedrijf mogelijk niet voldoen aan uw verzoek of dit op een beperkte manier inwilligen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om van het Bedrijf de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om van het Bedrijf de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is: (a) de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in relatie tot het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond meer voor de verwerking; (c) u maakt op enig moment, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die gebaseerd is op legitieme belangen die door Ons of door een derde partij worden nagestreefd, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking; (d) u ​​maakt bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met direct marketing; (e) de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; (f) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Europese Unie of de lidstaat waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is: (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist als gevolg van het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan het Bedrijf is onderworpen; of (b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om van het Bedrijf beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is: (a) de juistheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist, voor een periode, zodat het Bedrijf in staat is om de juistheid van de Persoonsgegevens te verifiëren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; het Bedrijf heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u benodigd voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; (d) wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor legitieme belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij, als We overtuigende legitieme gronden kunnen tonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstemmen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; (e) wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met direct marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing.

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens is beperkt na uw verzoek, zullen dergelijke Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens die u aan het Bedrijf heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en het recht om dergelijke Persoonsgegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder, waarbij: (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u een partij bent; en (b) de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van uw recht op de overdraagbaarheid van gegevens heeft u het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks van het Bedrijf naar een andere gegevensbeheerder te laten sturen, indien dit technisch haalbaar is. De uitoefening van uw recht op de overdraagbaarheid van gegevens laat de rechten van u en het Bedrijf onder uw recht om de gegevens te laten wissen, onverlet. Bovendien mag het recht op overdraagbaarheid van gegevens geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die gebaseerd is op legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, inclusief profilering op basis van dergelijke legitieme belangen; in dat geval zullen We de Persoonsgegevens over u niet langer verwerken, tenzij We overtuigende legitieme gronden kunnen tonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstemmen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met direct marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

 

 

Recht om toestemming in te trekken

 

U kunt de door u aan Ons verstrekte toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op elk moment intrekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van uw toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een door een lidstaat opgerichte toezichthoudende autoriteit ten einde de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens binnen de Europese Unie te beschermen.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Artikel 11 kunnen worden beperkt door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

We zullen u de vereiste informatie verstrekken in overeenstemming met uw rechten zoals uiteengezet in dit Artikel 11, zonder onnodige vertraging en binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Die periode kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over een dergelijke verlenging, samen met de redenen omtrent de vertraging.

De informatie die wordt gevraagd op basis van uw rechten die in dit Artikel 11 uiteengezet zijn, wordt gratis verstrekt, tenzij anders vermeld in dit Artikel 11. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen We ofwel: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Het Bedrijf kan van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt die nodig is om uw identiteit te bevestigen om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met uw rechten zoals uiteengezet in dit Artikel 11, indien We redelijke twijfels hebben over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek doet.

 

 1. Tracking en cookies

 

Wanneer u de Applicatie bezoekt of opent en/of Onze producten en diensten gebruikt, wordt er een cookiebestand (dat is een klein tekstbestand) geïnstalleerd op het apparaat waarmee u de Applicatie bezoekt of opent en/of Onze producten en diensten gebruikt. De cookies stellen Ons in staat om uw Persoonsgegevens en uw gedrag te verzamelen, om uw gebruikerservaring te verbeteren, uw voorkeuren en instellingen te onthouden, om u producten en diensten die u mogelijk interesseren aan te bieden en op u aan te passen. Cookies worden ook gebruikt om statistieken te verzamelen over uw gebruik van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), en om analyses uit te voeren.

Sommige van de cookies die We gebruiken zijn sessiecookies die tijdelijk door uw apparaat worden gedownload, terwijl andere cookies permanente cookies zijn die op uw apparaat blijven staan ​​nadat u de Applicatie heeft gesloten.

U kunt de trackinginstellingen aanpassen op de instellingenpagina van uw mobiele apparaat om de tracking en het gebruik van cookies te blokkeren. Houd er rekening mee dat een dergelijke aanpassing alleen van invloed is op het gebruik van de trackingtechnologieën, maar het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens niet verhindert, zoals anderszins bepaald in dit Beleid.

Houd er evenwel rekening mee dat als u dit doet sommige of alle functies en functionaliteiten van Onze producten en diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie) mogelijk niet werken zoals bedoeld.

 1. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Beleid, te vervullen, of voor een langere periode indien dit vereist is door wetgeving, regelgeving, beleidslijnen en voor Ons van toepassing zijnde bevelen.

Over het algemeen bewaren We uw Persoonsgegevens gedurende een minimumperiode van zeven jaar nadat u de Applicatie heeft geïnstalleerd.

Om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is, controleren We regelmatig de door Ons bewaarde Persoonsgegevens om te onderzoeken of de Persoonsgegevens kunnen worden gewist.

 1. Overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een derde land (d.w.z. rechtsgebieden buiten de EER) of aan internationale organisaties. Onder dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf passende voorzorgsmaatregelen nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat de afdwingbare rechten van de betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor de betrokkenen beschikbaar zijn.

Deze veiligheidsmaatregelen en bescherming zijn beschikbaar als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De doorgifte vindt plaats naar een derde land of een internationale organisatie waarvan de EU-Commissie heeft geoordeeld dat zij een passend beschermingsniveau bieden voor de Persoonsgegevens die aan hen worden overgedragen overeenkomstig Artikel 45, lid 3, van de Verordening (EU) 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("AVG");
 2. De overdracht vindt plaats volgens een wettelijk bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen overeenkomstig Artikel 46, lid 2, onder a), van de AVG; of
 3. De overdracht is in overeenstemming met de standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen overeenkomstig Artikel 46, lid 2, onder c), van de AVG; de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules kunnen worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third- countries_en

U kunt het Bedrijf verzoeken om informatie over de veiligheidsmaatregelen die het gebruikt om uw Persoonsgegevens die naar een derde land of een internationale organisatie worden overgedragen te beschermen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@faslet.me

 

 1. Bescherming van uw Persoonsgegevens

 

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met de risico's die ontstaan door verwerking, met name door onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt zijn.

Mogelijk moeten we, vanwege wettelijke of andere verplichtingen die buiten Onze controle liggen, uw Persoonsgegevens overdragen aan derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke gevallen hebben We een beperkte controle over het beschermingsniveau dat dergelijke derden met betrekking tot uw Persoonsgegevens bieden.

De overdracht van Persoonsgegevens via internet kan niet altijd volledig worden beveiligd. Daarom kan het Bedrijf de bescherming van uw Persoonsgegevens niet garanderen wanneer deze via internet aan Ons worden overgedragen (inclusief maar niet beperkt tot via de Applicatie).

 

 

 

 

 

 1. Links naar websites en/of applicaties van derde partijen

De Applicatie kan links bevatten naar websites en/of applicaties van derde partijen. Het Bedrijf heeft geen controle over dergelijke websites en applicaties, noch over het verzamelen en/of verwerken van uw Persoonsgegevens door dergelijke websites en applicaties, en We zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en applicaties, noch voor hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en -activiteiten. Dit Beleid is niet van toepassing op handelingen die via dergelijke websites en/of applicaties worden ondernomen.

Als u toegang krijgt tot de websites en/of applicaties van dergelijke derde partijen, raden We u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u dergelijke websites en/of applicaties gebruikt en voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft.

 1. Wijzigingen in dit Beleid

We kunnen van tijd tot tijd de voorwaarden van dit Beleid wijzigen. Telkens wanneer We dit beleid wijzigen, zullen We dergelijke wijzigingen melden door het bijgewerkte Beleid in de Applicatie te publiceren. Bovendien, wanneer We belangrijke wijzigingen in dit Beleid aanbrengen, zullen We ernaar streven u te informeren over dergelijke wijzigingen via communicatiemiddelen waarvan Wij denken dat ze redelijkerwijs passend zijn om u te informeren over dergelijke wijzigingen, en door een kennisgeving inzake dergelijke wijzigingen in de Applicatie te publiceren. Tenzij anders vermeld worden alle wijzigingen van kracht na publicatie van het bijgewerkte Beleid in de Applicatie.